Om muséet

Vi började samla i mycket liten skala med några få traktorer och lite redskap. I dag finns på muséet c a 60 traktorer, ett antal olika redskap samt diverse andra föremål. Totalt c a 1 400 objekt.

Renovering av traktorer och redskap sker i takt med tid, en del saker kommer inte att renoveras.

Byggnaderna var otidsenliga så nya hallar har byggts som rymmer ett betydligt större antal föremål. På senare tid har en BP-mack och en smedja tillkommit. All om- och tillbyggnad samt all renovering gör vi, Ove och Olle, själva.

Uppdaterad: 2003-01-30