Övriga föremål

Bland de övriga föremålen finns bl a:

  • takspånshyvel
  • skomakarmaskin
  • skräddarmaskin
  • blåslampor
  • hushållsredskap
  • fångstredskap

>Se bild på hyvel!

>Se bild på sitsar!

Uppdaterad: 2003-01-30