Om museét

Vi började samla i mycket liten skala med några få traktorer och lite redskap. Idag finns på museét c:a 60 traktorer,

ett antal olika redskap samt diverse andra föremål.  Totalt c:a 1500 objekt.

Renovering av traktorer och redskap sker  i takt med tid, en del saker kommer inte att renoveras.

Byggnaderna var otidsenliga så nya hallar har byggts som rymmer ett betydligt större antal föremål.

På senare tid har en BP-mack och en smedja tillkommit. All om- och tillbyggnad samt allrenovering gör vi,

Ove och Olle, själva.